Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ø  Η διαρκής προσφορά προς τους ασφαλισμένους μας υπηρεσιών ποιότητας μέσω των πιο σύγχρονων ασφαλιστικών, χρηματοοικονομικών προϊόντων και διαδικασιών.

Ø   Προσωπική επαφή και επικοινωνία με τον πελάτη για την αναζήτηση των ιδανικότερων λύσεων στα ασφαλιστικά και τραπεζικά θέματα που τον απασχολούν.

Ø  Η ενεργή συμβολή μας στη διαμόρφωση της ασφαλιστικής συνείδησης των συνανθρώπων μας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ø  Η  αναλυτική μελέτη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. 

Ø  Το άνοιγμα νέων δρόμων για την πρόσκτηση νέων ευχαριστημένων πελατών και συνεργατών.

Ø  Ανάληψη από την πλευρά μας όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την άκοπη και ταχύτερη αποζημίωση των πελατών μας.

Ø  Η λειτουργία μας πάντοτε με γνώμονα την αξιοπιστία, το ήθος, και την κοινωνική ευθύνη, που βασίζεται στα χρόνια της μέχρι σήμερα αξιοπρεπούς και επιτυχημένης πορείας μας στον ασφαλιστικό χώρο. 

Ø  Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πελατών μας 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24 ωρο.